Wykonawstwo

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych specjalistów dysponujących niezbędnymi uprawnieniami, którzy dbają o realizację i koordynację każdego z realizowanych projektów. Konsekwentnie organizowane szkolenia i proces pogłębiania wiedzy pozwala nam na stałe podnoszenie kwalifikacji, przez co realizowane zadania wykonywane są na najwyższym możliwym poziomie z uwzględnieniem najnowszych dostępnych technologii i aktualnych uwarunkowań prawnych. Dbałość o zachowanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykorzystywanie sprawdzonych technologii prowadzi do wykonania powierzonych zadań w możliwie krótkim czasie i unikanie zdarzeń niepożądanych. Zespoły pracowników uczestniczące w realizacji danego projektu starają się dokonywać najlepszych wyborów pod kątem stosowanej technologii, jakości wykonania robót w celu zapewnienia komfortu podczas późniejszej eksploatacji. Naszym celem jest każdorazowo budowa niezawodnych i oszczędnych instalacji, a co za tym idzie znacznej redukcji kosztów eksploatacyjnych i zasobów środowiska naturalnego.

Każde z zadań jesteśmy w stanie zrealizować kompleksowo – począwszy od oceny projektu, przez budowę zarówno części instalacyjnej jak i sterującej, do uruchomienia uwzględniając późniejszy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny. Dysponujemy niezależnymi brygadami specjalizującymi się w budowie instalacji:

  • odzysków ciepła z procesów technologicznych i chłodniczych z wykorzystaniem autorskich rozwiązań (Moduły Odzysków Ciepła Proeko®),
  • źródeł ciepła opartych na gruntowych, hybrydowych i powietrznych pompach ciepła,
  • klasycznych źródeł: kotłowni na paliwa płynne i węzły cieplne,
  • ciepła technologicznego,
  • centralnego ogrzewania,
  • wentylacji mechanicznej,
  • klimatyzacyjnych i chłodniczych, również w wykorzystaniem naturalnych czynników,
  • wodno – kanalizacyjnych,

Przy każdej prowadzonej realizacji stawimy na możliwie maksymalne wykorzystanie nowoczesnych, niezawodnych materiałów i technologii do montażu których wykorzystujemy szereg nowoczesnych urządzeń i narzędzi, którymi dysponują nasze ekipy montażowe.

oferta