Technologie

W ramach oferowanych przez nas usług wykonujemy m.in. prace polegające na:

  • doposażaniu budynków w różnego rodzaju instalacje, a w szczególności odzysku ciepła poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych zakładów produkcyjnych,
  • montażu zaawansowanych technologicznie, maksymalnie energooszczędnych instalacji grzewczych i chłodzących,
  • remoncie istniejących instalacji oraz ich optymalizacji pod kątem zużycia energii pierwotnej,
  • budowie instalacji grzewczo – wentylacyjnych od podstaw w obiektach nowobudowanych,
  • montażu wielkopowierzchniowych płaszczyznowych instalacji grzewczo – chłodzących,
  • montażu instalacji osuszania powietrza,
  • montażu wszelkiego rodzaju pomp ciepła, także z wykorzystaniem odwiertów gruntowych,
  • produkcji autorskich modułów odzysku ciepła (Moduły Odzysków Ciepła Proeko®),
  • i inne, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Klienta.

W zależności od projektu, ustaleń z Klientem i uwarunkowań danego obiektu współpracujemy z renomowanymi dostawcami urządzeń i materiałów. W szczególności wykorzystujemy produkty firm:

oferta