Pomiary

Jako firma inżynierska w pełnym tego słowa znaczeniu szczególny nacisk kładziemy na poprawne i niezawodne rozwiązania techniczne, których eksploatacja przynosi zadowolenie Klientom oraz potwierdza założenia projektowe. W związku z tym uważamy za niezmiernie istotne rzetelne podejście do procesu uruchamiania instalacji i układów technologicznych oraz ich późniejszą regulację. Aby móc słowa przekuć w czyny i zrealizować należycie stawiane cele skupiliśmy naszą uwagę na możliwości dokonywania pomiarów technicznych wartości niezbędnych do określania stanów pracy instalacji. Prowadzone pomiary realizowane są przez pracowników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i szkolenia. Korzystamy z certyfikowanych urządzeń firm takich jak: Flir, Sonel, Testo, Airfolw i innych. Potrafimy dokonywać kontroli i pomiarów w następujących obszarach:

  • kontrola i pomiary instalacji elektrycznych,
  • kontrola i pomiary instalacji wentylacji,
  • bezinwazyjnego pomiaru przepływu cieczy np. w instalacjach grzewczych, chłodzących i technologicznych,
  • kontrola i pomiary termowizyjna izolacji i obiektów,
  • kontrola i pomiary składu spalin kotłów grzewczych,
  • kontrola i pomiary temperatury,
  • kontrola i pomiary wilgotności,
  • kontrola i pomiary wielkości natężenia oświetlenia,
  • kontrola i pomiary emisji hałasu i innych wartości.

oferta