O nas

Historia

Naszą działalność rozpoczęliśmy już w 1997 roku od projektowania instalacji i układów: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz technologicznych. Już w następnym roku działalności – odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów – zaczęliśmy rozszerzać zakres świadczonych usług. Oprócz realizacji jedynie prac projektowych rozwinęliśmy zakres działania m.in.: o etap przygotowania inwestycji (wstępna koncepcja, analiza opłacalności), fizycznej realizacji instalacji oraz obsługę posprzedażową (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). Kolejnym milowym krokiem w rozwoju działalności, a jednocześnie do dziś naszą specjalnością stały się powszechnie przez nas wdrażane nowoczesne i skuteczne instalacje odzysku ciepła z procesów chłodniczych i technologicznych. W tym obszarze działalności stosunkowo szybko zajęliśmy pozycję lidera rynku, której nie zamierzamy oddać. Od 2009 roku uzupełniliśmy naszą ofertę o produkcję i montaż zaawansowanych układów automatyki przemysłowej, autorskich systemów BMS, rozdzielnic energetycznych oraz szaf automatyki. Rozwój tych obszarów działalności umożliwia nam obecnie na realizację nowoczesnych i niezawodnych systemów instalacyjnych, które możemy w pełni kontrolować zarówno z poziomu instalacji jak i aplikacji mobilnej.

Rozwój

Stabilny rozwój firmy opieramy przede wszystkim na zapewnieniu naszym klientom produktów o możliwie najwyższej jakości, co jest możliwe dzięki ciągłemu podnoszeniu własnych kwalifikacji i umiejętności. Realizowane jest to na co dzień m.in.: poprzez szczegółową analizę działania układów już zrealizowanych i wprowadzanie optymalizacji do nowych rozwiązań. Jednocześnie staramy się podążać za nowinkami technicznymi i optymalnie wykorzystywać najlepsze dostępne na rynku technologie. Realizacja tych zadań możliwa jest dzięki ponadprzeciętnemu zaangażowaniu w pracę naszej kadry inżynierskiej, złożonej głównie z absolwentów wyższych uczelni technicznych (głównie Politechniki Poznańskiej). Naszych pracowników chętne poznajemy już na etapie odbywanych u nas praktyk studenckich, a następnie zatrudniamy i wspomagamy w uzyskiwaniu szerokich uprawnień i doświadczeń zawodowych (10 spośród nich posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami w specjalności instalacyjnej). Ta droga rozwoju umożliwia nam utrzymanie optymalnej średniej wieku naszych pracowników i czerpanie wciąż nowej energii do działa od najmłodszych. W działaniach szczególny nacisk kładziemy na utrzymanie najwyższych standardów BHP i ochrony środowiska podczas wdrażania oferowanych rozwiązań. Staramy się zapewnić naszym pracownikom dostęp do najbardziej efektywnych narzędzi i środków produkcji co w konsekwencji prowadzi do optymalizacji procesu produkcji i osiągnięcia zamierzonych celów w możliwie krótkim czasie.

Doświadczenie

Nasz udział w projektowaniu instalacji dla ponad tysiąca obiektów oraz fizyczna realizacja ponad sześciuset energooszczędnych systemów instalacyjnych stanowi nieocenione źródło doświadczeń oraz inspiracji do dalszego rozwoju. Dzięki zebranym doświadczeniom i posiadanej wiedzy mamy świadomość, że aby oferowane usługi i produkty zyskały uznanie naszych klientów konieczna jest dbałość o najdrobniejsze szczegóły na każdym etapie realizacji. Dlatego staramy się, aby nasz klient miał w nas oparcie nie tylko w czasie trwania inwestycji, ale również przed jej rozpoczęciem (uświadomienie spodziewanych efektów, które niesie ze sobą realizacja) i po jej zakończeniu (nadzór nad eksploatacją instalacji oraz opieka serwisowa). W każdym przypadku dążymy do realizacji oferowanych układów na możliwie najwyższym poziomie technicznym i technologicznym co w konsekwencji prowadzi do zapewnienia klientom wysokiej trwałości, niezawodności i niskich kosztów eksploatacji instalacji przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania i ochrony środowiska naturalnego.

Odpowiedzialność

Czujemy się odpowiedzialni za skutki naszych działań w przyszłości. Z tego powodu głęboko wierzymy w sens ograniczania wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby realizowane przez nas układy odzysku energii z procesów chłodniczych i technologicznych (wdrożyliśmy już 650 takich układów) zawsze zachowywały najwyższą efektywność i sprawność. Do tej pory ich wdrożenie przyniosło oszczędność zużycia energii naszym klientom w ilości przekraczającej 245 085 MWh oraz zmniejszyło emisję CO2 do atmosfery o ponad 45 950 t. Efektywność działania naszych układów została zweryfikowana i potwierdzona przez m.in. przez: Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej (Ocena nr 01/13/PRJG/0771 z czerwca 2014 r.) i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Świadectwa Efektywności Energetycznej nr PL 00005/1/22907/1-2012, PL 00006/1/22907/1-2012 i PL 00007/1/22907/1-2012). Realna redukcja zużycia energii do której się przyczyniliśmy pozwala nam mieć nadzieję, że pozostawimy naszą planetę mniej zniszczoną dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń.