Automatyka

Realizujemy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa kompletnych systemów zasilająco – sterujących dla potrzeb budownictwa, inteligentnych instalacji w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej oraz automatyzacji procesów instalacji HVAC.

W zależności od potrzeb projektu w układach sterujących wykorzystujemy różnego rodzaju swobodnie programowalne sterowniki PLC wiodących na rynku producentów umożliwiających skalowalność systemów o kolejne człony. Przy wyposażeniu rozdzielni w pozostały osprzęt elektrotechniczny i wykonawczo – sterowniczy opieramy się na podzespołach dostarczanych wyłącznie przez producentów o ugruntowanej pozycji i reputacji na naszym rynku, nie dopuszczając do używania podzespołów mogących realnie zagrozić niezawodności systemów lub bezpieczeństwu ich użytkowania.

Produkcja układów odbywa się na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, a w przypadku jej braku na podstawie opracowanych przez naszą doświadczoną kadrę inżynierską schematów powstałych w oparciu o wymagania techniczne i technologiczne obiektu sterowania, do którego układ regulacji jest przeznaczony.

Nie ograniczamy się do wykonania jedynie fizycznego układu sterowania. Nasze doświadczenie oraz zasoby pozwalają również na szerokie i komplementarne podejście do poszczególnych układów. Poza projektem oraz wykonaniem układu sterowniczego jesteśmy zdolni do zaproponowania najkorzystniejszych algorytmów pracy, które zostaną przeniesione przez naszych programistów do kodów programu sterowników PLC. Jednocześnie dysponując kwalifikowanymi brygadami monterów robót elektrycznych realizujemy również kompletne systemy zasilająco-sterujące. Począwszy od wykonania wszelkiego rodzaju tras kablowych aż do niezależnego podłączenia każdego czujnika, detektora czy urządzenia wykonawczego.

oferta